Khởi sự kinh doanh nhà hàng

Xây dựng vận hành mô hình f&b chuyên nghiệp
bạn có muốn mình thành công

Trực tiếp, 1-1 cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm

Trang bị tầm nhìn, năng lực quản trị của nhà đầu tư chuyên nghiệp

Tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quản trị nhà hàng, quán cafe hiện đại, hệ thống

Tránh, giảm thiểu những rủi do trong kinh doanh

Thời gian linh hoạt phù hợp với mỗi học viên

Thông tin khóa học
đối tượng tham gia

Tất cả các bạn yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực F&B (ẩm thực – nhà hàng- quán cafe)

Các bạn đang chuẩn bị mở nhà hàng, setup nhà hàng quán cafe

Các ông chủ, bà chủ đang kinh doanh cần sắp xếp, tái cấu trúc để hoạt động nhà hàng, quán cafe hiệu quả

Thông tin
Nội dung khóa học
Module 1: Tổng quan quản trị nhà hàng- quán cafe

1.1 Nghiên cứu thị trường để xây dựng mô hình nhà hàng phù hợp

– Tìm hiểu Xu hướng thị trường giai đoạn hậu covid

– Xây dựng mô hình kinh doanh ẩm thực phù hợp với thời kỳ hiện nay

1.2 Tư duy về khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng thành công

– Tìm hiểu nguyên nhân khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng thất bại

– Tìm hiểu Xu hướng thị trường 2022 và giai đoạn hậu covid

– Tư duy thành công trong kinh doanh Nhà hàng

– Xây dựng sản phẩm phù hợp

– Xây dựng Bộ máy nhân sự tốt

– Tài chính- định giá

– Marketing Các yếu tố khác

1.3 Công thức 4 yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh nhà hàng

– Mô hình kinh doanh sáng tạo- điều kiện quan trọng trước tiên

– Xây dựng sản phẩm, dịch vụ thu hút khách hàng

– Các cấp độ, yếu tố cấu thành sản phẩm

– Sản phẩm thuộc Quy trình chăm sóc khách hàng

– Kiểm soát chi phí và hiệu quả kinh doanh

– Phát triển Đội ngũ nhân sự- vận hành

– Tâm thế người lãnh đạo

– Tư duy Dịch vụ Nhân viên

– BSC và lộ trình Đào tạo, phát triển đội ngũ Nhân sự doanh nghiệp

1.4 Lộ trình setup nhà hàng

– Các bước Startup Nhà hàng

– Xây dựng sản phẩm theo Mode canvas

Module 2: Địa điểm, cơ sở vật chất và không gian nhà hàng

1. Đánh giá địa điểm kinh doanh

– Những yếu tố ảnh hưởng đến lưa chọn địa điểm kinh doanh: Giá, phong thủy, tư vi, diện tích …

– Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của địa điểm kinh doanh

– Những lưu ý khi lựa chọn địa điểm kinh doanh

– Giải pháp khắc phục và cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên các yếu tố của địa điểm kinh doanh

2. Thiết kế không gian nhà hàng quán cafe

– Lựa chọn phong cách thiết kế

– Thi công và triển khai ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu

3. Bài toán đầu tư và quản trị cơ sở vật chất Nhà hàng, quán cafe

– Xác định nhu cầu sử dụng và bài toán đầu tư cơ sở vật chất

– Các nguyên tắc lên dự toán cho đầu tư về công cụ dụng cụ, trang thiết bị

– Quản trị và tối ưu hóa việc đầu tư, mua sắm, sử dụng cơ sở vật chất Nhà hàng/ quán cafe

Module 3: Quản trị tài chính nhà hàng Quán cafe

1. Tài chính nhà hàng và mục tiêu quản trị tài chính

– Căn cứ xây dựng mục tiêu kinh doanh

– Mục tiêu quản trị tài chính Nhà hàng, quán cafe

2. Xác định nhu cầu vốn, hình thức và phương pháp huy động các nguồn vốn

Tổng vốn đầu tư

– Nhu cầu sử dụng vốn theo từng giai đoạn

– Cách tính điểm hòa vốn

– Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn (ROA)

3 Quản trị tài chính theo từng giai đoạn phát triển của nhà hàng

– Xây dựng chính chiến lược và chính sách giá cho sản phẩm

– Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn

4. Cách xây dựng, phân tích, đánh giá, điều chỉnh các bảng biểu về quản trị tài chính cơ bản của Nhà hàng, quán cafe

– Bảng kế hoạch tài chính

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng thuyết minh tài chính

5 Kiểm tra, theo dõi kết quả kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và mục tiêu kinh doanh

– Kiểm tra, giám sát kế hoạch tài chính

– Điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà hàng, quán cafe

Module 4: Quản trị uPSELING GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

1. Tổng quan Marketing

– Làm Marketing trong lĩnh vực F&B

– Xây dựng Concept

– Ý tưởng và mô hình kinh doanh

– Chiến lược thương hiệu & định vị

2. Lập kế hoạch Marketing

– Xây dựng mục tiêu Doanh thu mang lại từ chương trình Marketing

– Ngân sách Marketing (hệ số) và phân bổ

– Bộ máy Marketing (con người & tổ chức)

– Bảng kế hoạch các chương trình Marketing (năm/quý/tháng)

3. Xây dựng giải pháp truyền thông

– Xây dựng Giải pháp Truyền thông

– Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing online

– Công thức thành công trong ngành F&B

– Tìm hiểu bí quyết thành công với những Case study thành công trong ngành F&B

Module 5: Xây dựng, Quản trị sản phẩm BẾP/ BAR

1. Xây dựng thực đơn phù hợp

– Nguyên tắc xây dựng thực đơn

– Lựa chọn thực đơn phù hợp

2. Cấu tạo và Quy trình hoạt động của Bếp/ Bar

– Cấu tạo Bếp/ Bar

– Quy trình hoạt động bếp nhà hàng, bar, Pub

3. Quy trình xây dựng, quản trị sản phẩm

– Phương pháp định giá sản phẩm

– Cách tính cost, xây dựng định lượng, giá bán

– Nguyên lý và quy trình quản trị sản phẩm trong nhà hàng, quán cafe.


4. Cách thức kiểm soát chất lượng sản phẩm

– Nguyên tắc vận hành và quản trị bếp bar

– Quy chuẩn và cách thức kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Module 6: Quản trị nhân sự nhà hàng, quán cafe

1. Tổng quan về quản trị nhân sự

– Vai trò của quản trị nhân sự

– Sự khác nhau giữa quản trị nhân sự và quản lý nhân sự

– Quản trị nhân sự theo các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

2. Hoạch định nhân sự

– Quy trình hoạch định nhân sự

– Phân tích công việc

– Xác định nhu cầu nguồn nhân lực

– Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

– Đưa ra chính sách nguồn nhân lực

3. Tuyển dụng nhân sự

– Quy trình tuyển dụng

– Nguồn tuyển dụng nhân sự F&B

– Xác định tiêu chí tuyển dụng

– Kỹ thuật phỏng vấn hành vi

– Những lưu ý quan trọng trong tuyển dụng nhân sự F&B

4. Đào tạo nhân sự

– Quy trình đào tạo

– Những lưu ý đặc biệt về đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực

5. Sử dụng nhân sự

– Phân công công việc

– Tổ chức công việc

– Đánh giá nhân sự

– Tạo công cụ quản lý

6. Giữ nhân sự

– Tạo động lực làm việc cho nhân viên

– Lương và ch

Module 7: Quản trị kế toán nhà hàng, quán cafe

1. Quản trị doanh thu và tình hình tài chính dựa trên số lượng báo cáo

– Vai trò của các báo cáo kế toán đối với viêc ra quyết định của chủ doanh nghiệp, nhà hàng

– Sử dụng phần mềm kế toán và cách thiết lập, sử dụng

2. Quản trị nguyên vật liệu, kho hàng

– Quản trị mua bán, tiếp nhận nguyên vật liệu thực phẩm

– Kiểm soát kho hàng, nguyên vật liệu

3. Xây dựng và việc triển khai các báo cáo kế toán cần thiết trong kinh doanh nhà hàng

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngày, theo tuần, theo tháng

– Các báo cáo về nhập hàng, xuất hàng và tồn kho

– Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa

– Báo cáo quỹ lương

– Báo cáo giá vốn hàng bán, giá vốn nguyên vật liệu, hàng hàng

4. Đánh giá, điều chỉnh quản lý dựa trên các báo cáo tài chính

– Phân tích đánh giá điều chỉnh tình hình tài chính kế toán nhà hàng

– Những phương pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh

5. Nội quy, quy chế, quy trình báo cáo công việc của bộ phận Tài chính kế toán

– Xây dựng nội quy, quy chế tài chính – kế toán nhà hàng

– Những phương pháp kiểm soát chi phí tối ưu hiệu quả kinh doanh

Module 8: Tổng kết chia sẻ

– Tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện mô hình dự án kinh doanh.

– Hỏi đáp – chia sẻ vận hành setup nhà hàng, quán cafe

Những Lý Do

Bạn nên chọn khóa học này

Bạn nên chọn khóa học này

Xét về Quy mô đầu tư, số nhân sự quản lý, mức độ cạnh tranh khốc liệt và cả tiềm năng to lớn của ngành kinh doanh dịch vụ Nhà hàng/ quán café thì chủ nhà hàng ăn, chủ quán café,… không khác bất cứ người lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh nào khác.

Vậy nhưng, nhiều ông chủ/ bà chủ nhà hàng, quán cafe lại không cho mình là lãnh đạo doanh nghiệp. Và họ thờ ơ trong việc trang bị kiến thức, tầm nhìn của người quản trị. Và vì thế, họ dễ dàng đẩy mình vào con đường THẤT BẠI.

Nội dung chương trình bám sát thực tế Áp dụng trực tiếp vào mô hình quý khách Định hướng bước đi an toán
Những Lý Do
Chuyên gia đào tạo
Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.
thumb-260-315-15636098307737
Bà Phạm Thị Thúy An
Chuyên gia tư vấn, đào tạo về quản trị nhà hàng
thumb-260-315-16578827866126
Ths Đào Thị Mai
Chuyên gia về Tài chính - kế toán Nhà hàng
Hà Khánh Trung
Ông Hà Khánh Trung
Chuyên gia nhân sự đào tạo vận hành
Dũng Bếp
Nguyễn Mạnh Dũng
Chuyên gia đào tạo tư vấn setup bếp
Ngọc Hà
Bà Nguyễn Ngọc Hà
Chuyên gia đào tạo nhân sự - vận hành chuỗi
thumb-260-315-15636098815690
Bà Lê Thu Hằng
15 kinh nghiệm tài chính kế toán nhà hàng
thumb-260-315-15643719116772
Ông Lê Đức Ngọc
Nguyên Tổng bếp trưởng NH Lã Vọng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Thông tin khóa học

Đào tạo theo hình thức 1:1 tại Văn phòng Refber Việt Nam

Học phí: 16.000.000 VNĐ (được học kèm 01 người miễn phí)

Thời gian: linh hoạt theo quỹ thời gian học viên.

Khai giảng liên tục các ngày trong tuần

Đào tạo theo nhóm: học từ 2 – 4 học viên ở các nhà hàng khác nhau

Học phí: 8.500.000 VNĐ/ học viên

Thời gian học: Lớp học sáng và lớp học tối tuần 3 buổi

Địa điểm đào tạo: Số 2B Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 093 296 0909

Cơ sở TP Hải Phòng: Coming Soon

Thông tin khóa học

Đào tạo theo hình thức 1:1 tại Văn phòng Refber Việt Nam

Học phí: 16.000.000 VNĐ (được học kèm 01 người miễn phí)

Thời gian: linh hoạt theo quỹ thời gian học viên.

Khai giảng liên tục các ngày trong tuần

Đào tạo theo nhóm: học từ 2 – 4 học viên ở các nhà hàng khác nhau

Học phí: 8.500.000 VNĐ/ học viên

Thời gian học: Lớp học sáng và lớp học tối tuần 3 buổi

Địa điểm đào tạo: Số 2B Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 093 296 0909

Cơ sở TP Hải Phòng: Coming Soon

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN