Setup nhà hàng Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh

setup khai trương nhà hàng

Dự án Nhà hàng Cát Lợi

Địa chỉ: Thị Trấn Phố Mới, Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Là nhà hàng có quy mô lớn nhất lớn gần Khu công nghiệp tại Thị trấn Phố Mới Quy mô diện tích 1100 m2 có 3 tầng. Công suất khai thác 400 khách/ lượt. Đầu tư chuyên nghiệp không gian cơ  sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ…

Quy mô diện tích 1100 m2 có 3 tầng và tâng hầm các phòng Vip rộng và có thể linh hoạt ngăn cách thành các khu khác nhau. Công suất khai thác khách lớn cho các tiệc, hội họp gặp gỡ của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp và cư dân xung quanh.

Refber setup nhà hàng tổng thể các hạng mục công việc liên quan tuyển dụng nhân sự nhà hàng, đào tạo Nhân sự, bếp, kế toán, vận hành trực tiếp 30 ngày bàn giao cho chủ đầu tư và cấp quản lý.

nhà hàng khu công nghiệp

Không gian nhà hàng cát lợi

Related Posts

Leave a comment