Tư vấn xây dựng chuỗi

Restaurant-Manager

Kinh doanh theo chuỗi chính là con đường phát triển tất yếu của ngành F&B.

 

Trong mô hình chuỗi, chúng ta cần xem nhà hàng như một sản phẩm chứ không phải là nơi để làm việc. Đây là một quan niệm rất đặc biệt và cũng rất quan trọng đối với những ai có ý định xây dựng mô hình này. Để xây dựng mô hình này hiệu quả chúng ta cần phải ghi nhớ một điều:

Nhà hàng là một sản phẩm và là một sản phẩm đặc biệt.

 ”Sản phẩm đặc biệt” này nó cũng có đầy đủ thuộc tính như những sản phẩm thông thường. Nó cũng cần được làm mẫu, đóng gói nhãn mác và sản xuất hàng loạt. Nếu mở một nhà hàng riêng lẻ, chúng ta thoải mái bày kín những sản phẩm mà mình thích. Thì trong xây dựng mô hình chuỗi, chúng ta cần phải có ”công thức” để có thể đóng gói và thuận tiện cho việc nhân rộng.

 Vậy, Chủ nhà hàng cần chuẩn bị những gì trước khi kinh doanh chuỗi?

 

 Quy chuẩn hóa mô hình quản trị Nhà hàng hiện có;

 Quy chuẩn kiến trúc, bộ nhận diện thương hiệu;

 Các thủ tục pháp lý để trở thành nhà cung cấp cũng nhà hàng chuỗi;

 Xây dựng Chương trình và các điều khoản thương mại cho mô hình nhân chuỗi.

Leave a comment