Ông Giang Văn Bắc

Thông tin chuyên gia :
  • Phó giám đốc HP kiêm Giám đốc đào tạo tại Công ty TNHH FNB Chain Vietnam.
  • Giám đốc đối tác kinh doanh nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cổng Vàng - Golden Gate Group.
  • Trưởng nhóm đào tạo tại Công ty TNHH Pizza Hut

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cổng Vàng
Share :
0977 626 998