Ông Giang Văn Bắc

Thông tin chuyên gia :

Đã từng đảm nhiệm các vị trí: Phó giám đốc HP kiêm Giám đốc đào tạo tại Công ty TNHH FNB Chain Vietnam, Giám đốc đối tác kinh doanh nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cổng Vàng - Golden Gate Group, Trưởng nhóm đào tạo tại Công ty TNHH Pizza Hut


Chuyên gia tư vấn, đào tạo về quản trị nhà hàng
Share :
0977 626 998