Ông Nguyễn Hữu Kiên

Thông tin chuyên gia :
Giám đốc Công ty TNHH Refber Việt Nam, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, truyền thông, marketing và phát triển thương hiệu

Giám đốc Công ty TNHH Refber Việt Nam, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, truyền thông, marketing và phát triển thương hiệu
Share :
0977 626 998