Bà Bùi Thị Thu Huyền


·         Trưởng phòng đào tạo nhà hàng – Hiệp hội du lịch Việt Nam

·         Công tác 8 năm tại Tập đoàn Accor- Sofi-tel Legend Metrople Hà Nội.

·         Công tác 7 năm tại Hilton Opera Hotel- FB supervisor

Share :