Anh Dũng Chủ nhà hàng An Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên

"Tôi rất hài lòng về cách giảng dạy của các Chuyên gia tại Refber. Với những nội dung đào tạo chiến lược từ tổng quan đến chuyên sâu bao gồm nhân sự, tài chính, kiểm toán, marketing.... Cùng với sự hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình của các Chuyên gia đã tạo cho tôi có tâm nhìn lớn hơn về lĩnh vực quản lý nhà hàng khách sạn và giúp tôi dễ dàng kinh doanh- quản lý Nhà hàng tốt hơn!"
Share :
0977 626 998