Đào tạo inhouse - trực tiếp tại cơ sở

  • Đào tạo inhouse - trực tiếp tại cơ sở
  • An đào tạo
  • Khương 1
  • Khương 2
  • T rượu vang

Bên cạnh hoạt động đào tạo trực tiếp tại văn phòng, Refber còn cung cấp các dịch vụ đào tạo Inhouse theo yêu cầu riêng của các chủ nhà hàng. Chương trình được thiết kế chuyên biệt phù hợp với đặc thù của từng nhà hàng giúp chuẩn hóa dịch vụ chuyên nghiệp và nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng, nghiệp vụ của từng cán bộ, nhân viên.

Xem chi tiết

1 - 5 of ( 5 ) bản ghi
0977 626 998