Thông tin khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các chủ đầu tư, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp F&B và Bộ máy nhân sự chủ chốt của Nhà hàng đã hoạt động, vận hành ít nhất 1 tháng  có nhu cầu học và tiếp thu công nghệ quản trị nhà hàng chuyên nghiệp để điều chỉnh việc quản trị Nhà hàng mình hoặc phát triển mô hình nhà hàng ở mức cao hơn.

.

image
Thông tin

Nội dung khóa học

Nội dung 1: Tìm hiểu, Đánh giá hiện trạng nhà hàng

(01 buổi trực tiếp tại nhà hàng 01 buổi làm việc trực tiếp tại văn phòng Refber, 01 Tuần Online)

1.1 Nghiên cứu thông tin, hiện trạng nhà hàng.

- Học viên cung cấp thông tin hiện trạng Nhà hàng qua hệ thống bảng hỏi

- Học viên đề xuất những khó khăn, trăn trở hiện trạng nhà hàng đang vận hành.

- Đội ngũ chuyên gia setup nghiên cứu hiện trng.

Mục tiêu: giúp đội ngũ chuyên gia có đầy đủ thông tin, dữ liệu để nghiên cứu, nắm bắt được hiện trạng, những điểm yếu, điểm chưa phù hợp trong mô hình kinh doanh và quản trị của nhà hàng.

1.2 Hỏi đáp, trao đổi

-  Chuyên gia/ bộ phận setup và học viên trao đổi để nắm bắt hiện trang nhà hàng và các vấn đề cần giải quyết trong quá trình triển khai. 


Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng nhà hàng và hướng đề xuất sắp xếp, điều chỉnh mô hình quản trị

2.1 Chia sẻ - trao đổi - đề xuất

- Học viên và chuyên gia chia sẻ trao đổi, định hướng sắp xếp lại/ tái cấu trúc nhà hàng.

- Đội ngũ chuyên gia đề xuất hướng giải quyết và lộ trình triển khai.

2.2 Xây dựng đánh giá dự án kinh doanh

- Chuyển giao tài liệu, công nghệ quản trị Nhà hàng.

- Học viên nghiên cứu và cùng đội ngũ chuyên gia xây dựng hệ thống quản trị cho nhà hàng/ doanh nghiệp mình.

.

Nội dung 3: Học viên nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện bộ tài liệu, quy trình vận hành.

3.1 Học viên nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện Bộ tài liệu, quy trình vận hành

- Học viên xây dựng, đề xuất mô hình quản trị theo hệ thống tài liệu quản trị và giải pháp vận hành Nhà hàng

3.2 Chuyên gia/ bộ phận setup cùng học viên Nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện bộ tài liệu, quy trình vận hành.

- Chuyên gia / bộ phận setup đánh giá, điều chỉnh, trao đổi.

- Chuyên gia/ bộ phận setup cùng học viên hoàn thiện các nội dung quản trị phù hợp với mô hình Nhà hàng.

3.3 Nội dung xây dựng.

- Xây dựng, vận hành kế hoạch kinh doanh và bản PnL

- Phân tích, đánh giá thị trường

- Xây dựng, vận hành Concept mô hình vận hành nhà hàng

- Xây dựng, vận hành Hệ thống Tổ chức - Quản trị nhân sự

- Xây dựng, vận hành hệ thống tổ chức Bếp/ bar

- Xây dựng, vận hành Hệ thống quản trị sản phẩm nhà hàng

- Xây dựng, vận hành Hệ thống tổ chức kế toán nhà hàng

- Xây dựng vận hành hệ thống quản trị marketing Nhà hàng


Nội dung 4: Tổng kết đánh giá định kỳ 

- Trao đổi online 2 tuần / 1 buổi.

- Trao đổi trực tiếp 1 tháng/ 1 buổi

.

Bạn có biết

Vì sao chọn khóa học này?

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ TRONG VÀ SAU ĐÀO TẠO

-   Học viên được trao đổi, chia sẻ thường xuyên với đội ngũ chuyên gia setup- vận hành Nhà hàng của Refber sau đào tạo.

.

Đăng ký khóa học

Cầm tay chỉ việc

.

Bài bản và chuyển sâu

.

Bám sát mô hình thực tế, để đào tạo và ứng dụng

.

Hoàn tiền sau 1 buổi học

.

Thông tin

Chuyên gia đào tạo

Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.

Thông tin khóa học

.

0977 626 998