KHÓA HỌC 1-1 CHUYÊN BIỆT

Hãy đến khóa học Refber

Giảng viên đào tạo nhiều năm kinh nghiệm thực tế

Kỹ năng làm việc nhóm

Thông tin khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  •  Tất cả các bạn yêu thích kinh doanh trong lĩnh vực F&B:
  •  Các bạn đang chuẩn bị kinh doanh trong lĩnh vực F&B:
  •  Các bạn đang kinh doanh và làm việc trong lĩnh vực F&B
.

image
Bạn có biết

Vì sao chọn Refber?

Xét về Quy mô đầu tư, số nhân sự quản lý, mức độ cạnh tranh khốc liệt và cả tiềm năng to lớn của ngành kinh doanh dịch vụ Nhà hàng/ quán café thì chủ nhà hàng ăn, chủ quán café,… không khác bất cứ người lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh nào khác.
Vậy nhưng, nhiều ông chủ/ bà chủ nhà hàng, quán cafe lại không cho mình là lãnh đạo doanh nghiệp. Và họ thờ ơ trong việc trang bị kiến thức, tầm nhìn của người quản trị. Và vì thế, họ dễ dàng đẩy mình vào con đường THẤT BẠI.

  • Nội dung chương trình bám sát thực tế
  • Áp dụng trực tiếp vào mô hình quý khách
  • Định hướng bước đi an toán
Đăng ký khóa học

THỜI GIAN LINH HOẠT

Thời gian đào tạo linh hoạt theo nhu cầu của học viên, giúp học viên vừa học vừa chủ động trong công việc.

KIẾN THỨC TỪ THỰC TẾ

90% chuyên gia đào tạo là những doanh nhân, kinh doanh thành công các nhà hàng/ quán café, doanh nghiệp F&B.

ĐÀO TẠO 1-1

Mỗi module về đào tạo quản lý sẽ có chuyên gia phù hợp, giàu kinh nghiệm đào tạo riêng và phù hợp với mô hình, nhu cầu kinh doanh của học viên.

NỘI DUNG CHYÊN BIỆT

Chương trình đào tạo xây dựng gắn với mô hình thực tế của từng học viên. Chuyên gia nghiên cứu mô hình trước khi xây dựng nội dung đào tạo phù hợp.

Thông tin

Nội dung khóa học

Nội dung 1: KHỞI SỰ NHÀ HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP F&B (01 buổi)

1.1 Từ ý tưởng đến xây dựng mô hình kinh doanh.

-         Đánh giá tính khả thi của ý tưởng  kinh doanh- Điểm cộng cho những giá trị từ đổi mới sáng tạo.

-         Giải pháp xây dựng, hoàn thiện Ý tưởng kinh doanh

1.2 Cách xây dựng và định vị sản phẩm/ dịch vụ Nhà hàng

-         Xây dựng sản phẩm theo 3 cấp độ: sản phẩm cốt lõi, sản phẩm dịch vụ, sản phẩm hoàn thiện

-         Xây dựng Dịch vụ theo Quy trình chăm sóc khách hàng: vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác.

1.3 Đánh giá dự án kinh doanh dựa trên Mô hình phân tích SWOT:

-         Phân tích: Điểm mạnh; Điểm yếu; Cơ hội; Thách thức

-         Đánh giá, điều chỉnh dự án kinh doanh

1.4 Xây dựng tầm nhìn và tâm thế người lãnh đạo cho chủ Nhà hàng

-         Phẩm chất và sứ mệnh người lãnh đạo

-         Dịch vụ nhân viên

-         Phát triển mối quan hệ lãnh đạo, nhân viên

-         Quản trị con người và tổ chức bộ máy nhân sự dưới góc nhìn BSC và KPI.

Nội dung 2: ĐỊA ĐIỂM- CƠ SỞ VẬT CHẤT, KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG&QUẢN TRỊ SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG (01 buổi)

2.1 Các phương thức lựa chọn địa điểm kinh doanh

-         Những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn địa điểm kinh doanh.

-         Những lưu ý khi lựa chọn địa điểm kinh doanh.

2.2Thiết kế không gian Nhà hàng và Bộ nhận diện thương hiệu

-         Các phong cách thiết kế

-         Lựa chọn phong cách thiết kế không gian hàng quán.

2.3 Bài toán đầu tư và quản trị cơ sở vật chất Nhà hàng

-         Xác định nhu cầu sử dụng và bài toán đầu tư cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ.

-         Các nguyên tắc lên dự toán cho đầu tư về địa điểm, cơ sở vật chất

-         Quản trị và tối ưu hóa việc đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất Nhà hàng

2.4 Làm thế nào để lên được 1 sản phẩm cho phù hợp và đặc sắc cho Nhà hàng.

-         Lựachọn concept sản phẩm

-         Phân tích các yếu tố cấu thành sản phẩm

-         Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

2.5 Cách xây dựng Thực đơn/ Menu

-         Nguyên tắc xây dựng thực đơn

-         Các quy tắc đặt tên cho sản phẩm và trang trí (derco) sản phẩm

2.6 Cách thức kiểm soát chất lượng sản phẩm

-         Nguyên tắc vận hành và quản trị bếp/ bar

-         Xây dựng và kiểm soát định lượng món ăn/ đồ uống.

-         Quy chuẩn và cách thức kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Nội dung 3: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG (02 buổi)

3.1 Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp/ Nhà hàng

-          Căn cứ xây dựng mục tiêu kinh doanh

-          Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp/ Nhà hàng

3.2 Xác định nhu cầu vốn, hình thức và phương pháp huy động các nguồn vốn.

-          Tổng vốn đầu tư

-          Nhu cầu sử dụng vốn theo từng giai đoạn

-          Lựa chọn hình thức và phương pháp huy động các nguồn vốn.

-          Cách tính điểm hòa vốn

-          Đánh giáhiệu quả sử dụng vốn (ROA)

-          Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)

3.3 Quản trị tài chính theo từng giai đoạn phát triển của Nhà hàng

-          Xây dựng chính chiến lược và chính sách giá cho sản phẩm

-          Lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn của Doanh nghiệp/ Nhà hàng.

3.4 Cách xây dựng, phân tích, đánh giá, điều chỉnh các bảng biểu về quản trị tài chính cơ bản của Doanh nghiệp/ Nhà hàng.

-          Bảng kế hoạch tài chính.

-          Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

-          Bảng cân đối kế toán

-          Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

-          Bảng thuyết minh tài chính

3.5 Kiểm tra, theo dõi kết quả kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và mục tiêu kinh doanh.

-          Kiểm tra, giám sát kế hoạch tài chính

-          Điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà hàng

.

Nội dung 4: QUẢN TRỊ KẾ TOÁN, KIỂM SOÁT THU CHI, LỢI NHUẬN NHÀ HÀNG (02 buổi)

4.1 Quản trị doanh thu và tình hình tài chính dựa trên số liệu báo cáo.

-          Vai của các báo cáo kế toán đối với việc ra quyết định của chủ Doanh nghiệp/ Nhà hàng.

 4.2 Quản trị nguyên vật liệu, kho hàng

-          Quản trị mua bán, tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm

-          Kiểm soát kho hàng và nguồn nguyên liệu

4.3 Xây dựng và triển khai các báo cáo kế toán cần thiết trong kinh doanh Nhà hàng

-          Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo ngày, tuần, tháng.

-          Các báo cáo về Nhập hàng, xuất hàng, tồn kho.

-          Báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa

-          Báo cáo quỹ lương.

-          Báo cáo giá vốn hàng bán, giá bán của nguyên liệu, hàng hóa.

4.4 Đánh giá điều chỉnh quản lý dựa trên các báo cáo tài chính.

-          Phân tích, đánh giá, điều chỉnh tình hình tài chính- kế toán Nhà hàng

-          Những phương pháp kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

4.5 Nội quy, quy chế, quy trình báo cáo công việc của bộ phận Tài chính, kế toán.

-          Xây dựng Nội quy, quy chế tài chính- kế toán Nhà hàng

-          Phân công các bộ phận triển khai thực hiện và điều chỉnh

Nội dung 5: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NHÀ HÀNG (02 buổi)

5.1 Tổng quan về quản trị nhân sự

-         Vai trò của quản trị nhân sự

-         Sự khác nhau giữa quản trị nhân sự và quản lý nhân sự

-         Quản trị nhân sự theo các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

5.2 Hoạch định nhân sự

-         Quy trình hoạch định nhân sự

-         Phân tích công việc

-         Xác định nhu cầu nguồn nhân lực

-         Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

-         Đưa ra chính sách nguồn nhân lực

5.3 Tuyển dụng nhân sự

-         Quy trình tuyển dụng

-         Nguồn tuyển dụng nhân sự F&B

-         Xác định tiêu chí tuyển dụng

-         Kỹ thuật phỏng vấn hành vi

-         Những lưu ý quan trọng trong tuyển dụng nhân sự lĩnh vực F&B

5.4 Đào tạo nhân sự

-         Quy trình đào tạo

-         Những lưu ý đặc biệt về đào tạo trong lĩnh vực F&B

5.5 Sử dụng nhân sự

-         Phân công công việc

-         Tổ chức công việc

-         Đánh giá nhân sự

-         Tạo công cụ quản lý

5.6 Giữ nhân sự

-         Tạo động lực làm việc cho nhân viên

-         Lương và chế độ đãi ngộ

-         Các yếu tố ảnh hưởng đến việc dùng và giữ nhân viên

5.7 Pháp luật lao động

-         Hiểu về pháp luật lao động

-         Vận dụng pháp luật lao động trong lĩnh vực F&B

Nội dung 6: QUẢN TRỊ MARKETING (02 buổi)

6.1 Tổng quan

-          Marketing trong thế kỷ XXI

-          Làm Marketing trong lĩnh vực F&B

-          Xây dựng Concept - ý tưởng và mô hình kinh doanh

-          Chiến lược thương hiệu & định vị

6.2 Lập kế hoạch Marketing:

-          Xây dựng mục tiêu Doanh thu mang lại từ chương trình Marketing

-          Ngân sách Marketing (hệ số) và phân bổ

-          Bộ máy Marketing (con người & tổ chức)

-          Bảng kế hoạch các chương trình Marketing (năm/quý/tháng)

6.3  Xây dựng Giải pháp Truyền thông:

-          Xây dựng Giải pháp Truyền thông

-          Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing online

-          Công thức thành công trong ngành F&B

-          Tìm hiểu bí quyết thành công với những Case study thành công trong ngành F&B

.

Thông tin

Chuyên gia đào tạo

Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.

Học phí

-       Tổng số nội dung: 06 nội dung

-       Số buổi đào tạo: 10 buổi.


Ø Đào tạo theo hình thức 1:1 tại Văn phòng Refber Việt Nam

P.207 tòa nhà 18T2 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian: linh hoạt theo quỹ thời gian học viên.

Học phí: 15.000.000 VNĐ (được học kèm 01 người miễn phí)


Ø  Đào tạo theo nhóm:  học từ 3-5 học viên

        Học phí:  7.500.000 VNĐ. Đăng ký thanh toán trước 7 ngày giảm 10%. Đăng ký theo nhóm giám 20%.