KHÓA HỌC KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

ü  Trang bị kiến thức cơ bản, toàn diện, sát thực trong quản lý nhà hàng mà mỗi quản lý nhà hàng cần có.

ü  Bổ sung những tình huống thường gặp, phát sinh, cách giải quyết trong công tác quản lý nhà hàng.

ü  Hướng dẫn phân tích số liệu liên quan đến tài chính, kế toán để 1 quản lý nhà hàng chuyên nghiệp có thể phân tích xử lý dữ liệu, ra kế hoạch và định hướng đi cho nhà hàng để tham mưu cho chủ đầu tư.

Nâng cao cập nhật kiến thức, kinh nghiệm thực tế mà bất cứ một quản lý nhà hàng chuyên nghiệp nào cũng cần bổ sung trong bối cảnh hiện nay


Thông tin khóa học

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

ü  Chủ nhà hàng đồng thời là quản lý trực tiếp nhà hàng.

ü  Quản lý trực tiếp tại nhà hàng muốn nâng cao trình độ chuyên môn quản lý cơ sở nhà hàng.

ü  Những tổ trưởng, trưởng quầy… mong muốn học hỏi, nâng cao kiến thức và phát triển lên quản lý Nhà hàng.

ü  Những người yêu thích và mong muốn trở thành quản lý nhà hàng chuyên nghiệp.

.

image
Thông tin

Nội dung khóa học

1.        QUẢN LÍ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (BUỔI 1)

(Định hình những công việc vụ thể mà một quản lý nhà hàng cần làm; phân biệt quản lý nhà hàng chuyên nghiệp với quản lý nhà hàng giản đơn; giải thích cho học viên vì sao cần tham dự khóa học này và học xong khóa học này họ được những gì?)

1.1.      Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp và những điều cần biết

1.2.      Fix lỗi quản lý nhà hàng thường gặp và cách xử lý

1.3.      Đắc nhân tâm của người quản lý nhà hàng

1.4.      Quản lý nhà hàng với nghệ thuật chăm sóc khách hàng

·        Định hướng tinh thần vì khách hàng

ü  Định nghĩa CSKH

ü  Khách hàng của bạn là ai?

ü  Tại sao phải CSKH

ü  Vai trò của QLNH

ü  Vai trò của nhân viên

·        Huấn luyện nhân viên chăm sóc khách hàng

ü  Tiêu chí LAST

ü  Tiêu chí CARE

·        Giải quyết phàn nàn của khách hàng theo phương pháp LAST

ü  Thách thức hay cơ hội khi khách phàn nàn

ü  Vai trò của BQL trong khi khách phàn nàn

ü  Thực hành giải quyết tình huống

·        Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

ü  Công cụ để đánh giá sự hài lòng

 

2.             NGƯỜI QUẢN LÝ NHÀ HÀNG VỚI QUẢN TRỊ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, KHÔNG GIAN HÀNG QUÁN (BUỔI 2 & 3)

2.1.      Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lý các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

ü  Hiểu rõ các nguyên nhân vệ sinh cá nhân
 
- Vệ sinh cá nhân
 
- Vệ sinh khu vực làm việc
 
- Vệ sinh công cụ dụng cụ
 
- Chế biến và BQ thực phẩm

ü   Xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP

- Đối với khách hàng
- Đối với cơ quan chức năng

2.2.      Quản lý chất lượng sản phẩm

ü   Quản lý các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm
- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
- Cách thức kiểm tra và đánh giá chất lượng

ü   Kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Nhận và bảo quản hàng
- Sơ chế và chế biến sản phẩm
- Phục vụ sản phẩm

2.3.      Đánh giá chất lượng sản phẩm

ü   Quản lý các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm

ü   - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
- Cách thức kiểm tra và đánh giá chất lượng

ü   Kiểm soát chất lượng sản phẩm

ü   - Nhận và bảo quản hàng

ü   - Sơ chế và chế biến sản phẩm

ü   - Phục vụ sản phẩm

2.4.      An toàn an ninh khu vực và sử lý tình huống

ü   Các nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động

ü   - Các tai nạn hay xảy ra

ü   - Vai trò của BQL

ü   Các nguyên tắc đảm bảo an ninh khu vực

ü   - Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy

ü   - An ninh an toàn các khu vực trong nhà hàng

ü   Hướng dẫn xử lý tai nạn rủi ro

ü   - Giải quyết các tình huống bạo lực

ü   - Giải quyết các tình huống khủng hoảng

ü   - Xử lý các vấn đề về máy móc trang thiết bị

2.5.       Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị

ü   Kế hoạch vệ sinh và bảo trì máy móc, trang thiết bị
- Tại sao cần vệ sinh & bảo trì máy móc, thiết bị?
- Kế hoạch bảo trì thiết bị

ü   Kế hoạch thực hiện diệt côn trùng
- Tại sao phải diệt côn trùng?
- Quản lý hoạt động diệt côn trùng

3.             NGƯỜI QUẢN LÝ VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KẾ TOÁN NHÀ HÀNG (BUỔI 4 & 5)

3.1.      Quản lý tài chính cơ bản:

ü   Hoạt động cơ bản của lợi nhuận
- Định nghĩa COS, COL, Semi Cost, UC, P&L

ü  Mục tiêu tài chính của nhà hàng
- Mục tiêu tài chính của nhà hàng
- Đo lường mục tiêu tài chính

ü  Phân tích báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính P&L
- Công thức tính lợi nhuận
- Mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu

3.2.      Kiểm soát tiền

ü  Các nguyên tắc và tiêu chuẩn về giao nhận tiền mặt

- Máy tính tiền và két sắt an toàn

- Quy trình giao nhận tiền giữa quản lý và nhân viên

ü  Các giao dịch đặc biệt

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

- Thanh toán bằng ngoại tệ

- Thanh toán bằng voucher giảm giá

- Giảm giá nội bộ & thẻ ưu đãi khách hàng

ü  Quy trình nộp tiền vào ngân hang

ü  Các vấn đề về tiền thường gặp & phương án giải quyết

- Những vấn đề hay xảy ra trong nhà hàng

ü  Quản lý tiền mặt & báo cáo doanh thu.

3.3.      Kiểm soát chi phí hàng hóa và bao bì

ü  Các công cụ quản lý chi phí hàng hóa

- Quy trình quản lý hàng hóa

- Công cụ quản lý chi phí hàng hóa

- Chênh lệch chi phí

ü  Các nguyên nhân và giải pháp cho sự chênh lệch chi phí

- Thảo luận nhóm nguyên nhân & giải pháp

ü  Đặt hàng và lập kế hoạch chuẩn bị hàng hóa

- Công thức xác định hàng cần đặt

3.4.      Kiểm kê hàng hóa hàng ngày

ü  Quy trình đặt hàng
- Nguyên tắc 4S

ü   Quy trình nhận hãng
- Quy trình bảo quản hàng hóa

ü   Kiểm đếm hàng hóa mỗi ngày
- Xử lý tình huống thiếu, thừa hang

ü  Kiểm soát hàng bỏ

 

.

4.        NGƯỜI QUẢN LÍ VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG NHÀ HÀNG (BUỔI 6 & 7)

4.1.      Định biên nhân sự cơ bản cho một nhà hàng

4.2.      Chính sách nhân sự cơ bản

ü  Giải quyết các vấn đề về nhân viên

- Các vấn đề thường gặp

- Nguyên tắc giải quyết

ü  Quản lý các vấn đề về cách làm việc của nhân viên

- Nguyên tắc xử lý các vi phạm

ü  Xây dựng môi trường làm việc tích cực

- Các vấn đề xảy ra trong môi trường làm việc

- Tiến trình giải quyết

ü  Tuân thủ luật lao động và các chính sách của công ty

- Sổ tay nhân viên (tham khảo)

4.3.      Tạo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả

ü  Tạo môi trường làm việc an toàn trong nhà hàng

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn

- Các chương trình đảm bảo sự an toàn

- Các nguyên tắc an toàn lao động

ü   Tạo văn hóa làm việc tích cực

- Các yếu tố tạo nên văn hóa làm việc tích cực

ü  Tuân theo luật lao động

ü  Giải quyết phàn nàn của nhân viên

- Tại sao nhân viên phàn nàn

- Thủ tục khiếu nại & giải quyết khiếu nại

4.4.      Ghi nhận công lao

ü  Văn hóa ghi nhận công lao

- Tại sao cần ghi nhận công lao

- Hoạt động ghi nhận công lao ảnh hưởng như thế nào tới, Quản lý, Nhân viên, Khách hàng?

ü   Tạo môi trường ghi nhận công lao

- Tự xây dựng hoạt động ghi nhận công lao

ü  Thực hiện các hoạt động ghi nhận công lao

- Vượt qua các rào cản khi thực hiện ghi nhận công lao

4.5.      Giải quyết các tình huống

5.        ĐÓNG, MỞ CA TRONG NHÀ HÀNG (BUỔI 8)

5.1.       Phân công công việc

ü  Xếp lịch phân công công việc cho nhân viên

ü  Triển khai kế hoạch phân công

ü  Quản lý và điều chỉnh kế hoạch phân công

ü  Đánh giá và hạn chế chi phí nhân công

5.2.           Đóng mở ca

ü  Ca làm việc hiệu quả

ü  Quy trình mở ca

ü  Quy trình giao ca

ü  Quy trình đóng ca

6.        NGƯỜI QUẢN LÝ VỚI CÔNG VIỆC MARKETING TRONG NHÀ HÀNG (BUỔI 9)

6.1.      Thực hiện và đánh giá các chương trình của Marketing

ü  Nhiệm vụ và vai trò của người quản lý nhà hàng trong việc thực hiện Marketing

ü  Khách hàng nhận được thông tin chính xác thông tin chính xác thông tin của chương trình khuyến mãi

ü  Hoạt động tiếp thị một cách chủ động

6.2.      Xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing 

7.      NGƯỜI QUẢN LÝ VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MÔ HÌNH THỰC TẾ (BUỔI 10 – Thực hành)

7.1.      Nêu một chuyên đề đã học

ü Lựa chọn một trong 6 chuyên đề đã học

7.2.      Trình bày nội dung, ý tưởng, thắc mắc, cách quản lý hiệu quả nội dung đó để trở thành quản lý nhà hàng xuất sắc

ü Trình bày nội dung, ý tưởng về chuyên đề mình đã lựa chọn với mô hình nhà hàng hướng đến

 

.

Bạn có biết

Vì sao chọn khóa học này?

.

Đăng ký khóa học

.

.

.

.

Thông tin

Chuyên gia đào tạo

Refber Việt Nam cùng với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm thực tế.

Thông tin khóa học

.