Hợp tác nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là hoạt động thương mại và kinh doanh. Trong đó bên nhượng quyền sẽ cho phép bên nhận quyền tự tiến hành công việc kinh doanh, mua bán hàng hóa/dịch vụ theo các điều kiện như sau:

a Bên nhượng quyền thương mại sẽ có quyền kiểm soát, hỗ trợ cho bên nhận quyền trong quá trình kinh doanh. Thậm chí bên nhượng quyền có quyền ngừng hợp tác với bên nhận nhượng quyền nếu cảm thấy làm việc không hiệu quả với các tiêu chuẩn đề ra;

a Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ được tiến hành theo cách tổ chức kinh doanh của bên nhượng quyền đã đưa ra và được gắn liền với tên thương hiệu, bí quyết kinh doanh riêng, biểu tượng kinh doanh, chiến lược quảng cáo kinh doanh….

 

Lợi ích của “Nhượng quyền thương hiệu” đối với BÊN NHƯỢNG QUYỀN:

a Tận dụng tối đa nguồn vốn từ bên ngoài;

a Thúc đẩy việc quảng bá thương hiệu;

a Mở rộng quy mô nhanh chóng;

a Tối đa hóa thu nhập và tận dụng nguồn lực “địa phương”.

 

Lợi ích của “Nhượng quyền thương hiệu” đối với BÊN NHẬN QUYỀN:

a Sử dụng thương hiệu của Bên nhượng quyền;

a Được hỗ trợ chiến lược Marketing;

a Tận dụng được nguồn nhân lực;

a Sự trung thành của người tiêu dùng;

a Áp dụng mô hình kinh doanh đã thiết lập;

a Được ưu đãi khi mua sản phẩm, nguyên liệu.

 

Refber sẵn sàng hợp tác với các Chuỗi nhà hàng/ café hoặc các mô hình kinh doanh F&B khác có nhu cầu nhượng quyền và mở rộng quy mô hoặc tìm kiếm đối tượng nhận quyền.

 

Đơn vị quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm về chính sách hợp tác:

' Hotline: 093 296 0909

* Email: [email protected]

Share :

Bình luận

 Bình luận của bạn đã gửi thành công, xin cảm ơn!   Làm mời
Error: Please try again
0977 626 998