Nhà hàng Orichick

  • Nhà hàng Orichick
  • Nhà hàng gà Orichick

Dự án setup tổng thể (bếp, đào tạo nhân sự, tuyển dụng, vận hành, marketing) mô hình nhà hàng gà tại TP. Thái Nguyên.

Share :

Bình luận

 Bình luận của bạn đã gửi thành công, xin cảm ơn!   Làm mời
Error: Please try again
0977 626 998