ông Đặng Văn Lâm


·         Giám đốc tài chính Công ty TNHH Vinpearl Land

·         Kế toán tổng hợp và kế toán thuế Nhà hàng Avalon, Nhà hàng Bến Bạc, Nhà hàng Labaix, Nhà hàng Pakupaku, Nhà hàng Orientan.

·         Kế toán trưởng Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang

Share :
0977 626 998