Ông Lê Đức Ngọc

Thông tin chuyên gia :

·         Bếp trưởng tại Tập đoàn Lã Vọng

·         Chuyên gia setup đặt những viên gạch đầu tiên bếp buffet Sen Tây Hồ, tiệc cưới Queen Bee


Bếp trưởng tại Tập đoàn Lã Vọng
Share :
0977 626 998