Phạm Thị Thúy An

Thông tin chuyên gia :
  • Trưởng phòng đào tạo, chi nhánh Hải Phòng, Công ty cổ phần Vinpearl (Vinpearl Gold Hải Phòng).
  • Giám sát hoạt động tập đoàn tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate Group) - Công ty đứng đầu trong ngành F&B Việt Nam.
  • Quản lý đào tạo tại khu vực miền Bắc, Công ty TNHH Pizza Hut - Pizza Hut Việt Nam

Trrưởng phòng đào tạo Vinpearl Golf Hải Phòng

 Đào tạo kỹ năng quản lý cấp cao -Goldent Gate, - Pizza Hut

Share :
0977 626 998