Nhà hàng Victoria

  • Nhà hàng Victoria
  • Nhà hàng Victory
Dự án setup tổng thể (bếp, đào tạo nhân sự, tuyển dụng, marketing) mô hình Nhà hàng truyền thống tại Sông Công, Thái Nguyên.
Share :

Bình luận

 Bình luận của bạn đã gửi thành công, xin cảm ơn!   Làm mời
Error: Please try again
0977 626 998