TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ TRÀ VÀ CÀ PHÊ TRONG NHÀ HÀNG

Order món ăn, thanh toán hóa đơn, xử lý tiền Tip,…là một vài trong số những công việc chính, quan trọng nhất của nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Vậy bạn có biết những quy tắc nào của quy trình phục vụ nhân viên phục vụ phải tuân thủ thực hiện? Cùng Chúng tối tìm hiểu điều này!Ảnh nguồn Internet#1. Quản lý các quyển g...

Xem chi tiết

NHỮNG CÔNG VIỆC MÀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG PHẢI BIẾT

​Quản lý nhà hàng là người chịu trách nhiệm điều hành tất cả các công việc trong nhà hàng, từ quản lý tài chính, giải quyết những sự cố cho đến quản lý nhân sự. Trong bài viết này, xin chia sẻ bản mô tả công việc đầy đủ của Quản lý nhà hàng để các bạn tham khảo.Nhiệm cụ của Quản lý nhà hàng gồm những gì?Trong ngành Khách sạn – Nhà hàng, Quản lý nhà...

Xem chi tiết

1 - 2 of ( 2 ) bản ghi
0977 626 998