TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH NHÀ HÀNG


NHỮNG AI NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY
Chương trình tư vấn sẽ giúp chủ nhà hàng, quán cafe nắm bắt được bản chất gốc dễ của quản trị kinh doanh nhà hàng thành công.